Thành viên vui lòng không đăng bài SPAM. Phát hiện thành viên đăng bài SPAM sẽ bị xóa toàn bộ bài viết mà không cần báo trước.

Xóa bài không cần thông báo trước: Những thành viên đăng bài quảng cáo của mình ở chủ đề của thành viên khác, đăng sai chuyên mục và tiêu đề bài viết toàn chữ in Hoa.

phuocdat02's Recent Activity

  1. phuocdat02 đã trả lời vào chủ đề Hồ Chí Minh Cc rổ nhựa 26 bánh xe công nghiệp giá cạnh tranh - TP. HCM - 0963.839.593.

    SÓNG NHỰA 26 BÁNH XE - SÓNG NHỰA CÔNG NGHIỆP ĐỰNG HÀNG MAY MẶC,vvv... [IMG][IMG] * Model: HS015 * Kích thước: 1186 x 886 x 668 mm *...

    16/10/20 lúc 09:25